PHẦN NGHE AUDIO trên trang đang tạm ko hoạt động,
do kinh phí dùng API của Google Cloud đã hết.
Bọn mình sẽ sớm đưa giải pháp để phần nghe được hoạt động trở lại.

Tiếng Nhật căn bản


Bảng chữ cái tiếng Nhật

Bảng chữ cái tiếng Nhật

214 bộ thủ trong tiếng Nhật

214 bộ thủ trong tiếng Nhật

Trắc nghiệm kanji

Trắc nghiệm Kanji


Học kanji qua hình ảnh

Học kanji qua hình ảnh

học tiếng nhật qua video youtube

Học đếm số, ngày, giờ, cái...

1945 từ kanji

1945 chữ kanji


Tiếng Nhật giao tiếp


Học kanji qua hình ảnh

21h tự học tiếng Nhật căn bản

học tiếng nhật qua video youtube

2000 câu hội thoại thông dụng trong cuộc sống

1945 từ kanji

Tự học tiếng Nhật bằng phương pháp Shadow


Từ vựng tiếng Nhật


Từ vựng N3 soumatome

Từ vựng N3 Mimikara oboeru

Từ vựng N3 Shinkanzen masuta


Ôn luyện, test từ vựng tiếng Nhật theo flashcard


Flashcard minna no nihongo N4-N5

Flashcard N3 : Soumatome, mimikara

Flashcard N2 : Soumatome, mimikara


Ngữ pháp tiếng Nhật


Ngữ pháp minna no nihongo N4-N5

Ngữ pháp N3 Shinkanzen

Ngữ pháp N2 Shinkanzen


Luyện nghe - Luyện giao tiếp tiếng Nhật


Luyện nghe N4-N5

Luyện nghe N3

Luyện nghe N2
học tiếng nhật qua video youtube